CÂU LẠC BỘ TRONG TRẠI HÈ

Mỗi bạn nhỏ sẽ được chọn 02 câu lạc bộ để tham gia trong 4 tuần